Journal    Friends    Archive    User Info    memories
 

Obser Ver - Post a comment


[info]observer
Oct. 16th, 2021 10:52 pm

Lūru kaut kādu filmu kaut kādā televīzijā. Skatos, Gīrs tā kvalitatīvi uzgrimēts rādās, priekš viņa gadiem un aktrise tāda interesanta, Robertsu baigi atgādina. Pie Roi Orbisona dziesmiņas sāka rasties aizdomas. Un tad saslēdzās, akmansdies, tur tak mobilo telefonu nebija. Lūk vecuma pozitīvā blakne, noskatījos filmu kā kaut ko nekad neredzētu.

Read Comments

Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.