krēpjlācis - April 8th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 8th, 2012

svētdienas lieldienas [Apr. 8th, 2012|01:00 pm]
[music |Gazelle Twin - Concrete Mother]

lieldienās man vienīgo prieku sagādā nokrāsot olas ar tām ķīmiskajām krāsām, izlaižot ārā savus apslēptos māxlas talantus
[12:59:40 PM] krēpjlācis: krāsas visu gadu stāvēja uz mana skapīša, bija palicis no pag. gada, kad svinēju pie nefolka
[12:59:48 PM] krēpjlācis: pēkšņi viņu tur vairs nav, kad gribu krāsot
[12:59:55 PM] krēpjlācis: un man ir aizdomās turamie
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 8th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]