ņi · hi, · ņi · ha..


Pūces un apodziņi!!!

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Latvijas pūču izpētes un līdzēšanas* pasākumiem būt.! 

"Gandrīz visas mežos ligzdojošās pūču sugas ir īpaši aizsargājamas Latvijā un Eiropā. Pūcēm nepieciešami lielu dimensiju veci koki, kas intensīvās mežsaimniecības dēļ, kļūst arvien retāk sastopami. 
Latviju gan rudens, gan pavasara migrācijas laikā šķērso intensīva putnu migrācijas trase un Baltijas jūras piekrastē koncentrējas liels skaits migrējošo pūču. Papes ornitoloģisko pētījumu centrā pūču migrācijas pētījumi tiek veikti jau kopš 1967. gada un ir ilglaicīgākie šāda veida pētījumi Eiropā. Kopš 2011. gada ir uzsākta arī migrējošo pūču ķeršana un gredzenošana Kolkas raga apkārtnē. 
Pēdējos gados gan ligzdojošo, gan migrējošo pūču monitorings tiek veikts tikai pateicoties pūču izpētes entuziastiem, bez papildu finansējuma. Pūču izpētē Latvijā ir iesaistīts liels skaits brīvprātīgo, tajā skaitā skolnieku. " 


*līdzēšana pūcēm manā skatījumā ir ligzdošanas būru/mākslīgo ligzdvietu izvietošana, jo tipiskā Latvijas saimnieciskajā mežā… nu kāds vēl tur dobumains koks, dabiskās ligzdvietas ir spēcīgā iztrūkumā.

p.s. lūgtum padot tālāk.

p.p.s.

bilde ar pūces bērnu…

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On February 4th, 2013, 02:35 pm, [info]etalonfunkcija commented:
izskatās tikko pamodies :)
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry