embrijveida feja ([info]nervukamolis) wrote on October 9th, 2019 at 08:03 pm
"Kad Frēdriksons rītausmā nomainīja mani pie stū­res, es, kā garāmejot, ieminējos par Juksara apbrīno­jamo un pilnīgo intereses trūkumu par apkārtni.
— Hm, — teica Frēdriksons. — Varbūt viņam, tieši otrādi, viss rūp? Drusku mierīgi un ar mēru. Mēs raizējamies par vienu vienīgu lietu. Tu gribi par kaut ko tapt. Es gribu darīt. Mans brāļa bērns grib dabūt. Bet Juksars tikai dzīvo."
/Mumintēta memuāri/
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.