nelasi's Friends [entries|friends|calendar]
nelasi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[06 Dec 2019|11:16am]

missalise
Kolēģe, ar kuru kopā nostrādājām kādus gadus trīspadsmit, šodien iet projām no darba. Pat apraudājās. Liels lēmums. Bet viss jau notiek uz labu.
2 comments|post comment

[05 Dec 2019|08:58am]

missalise
Sāku apsvērt mācīties SQL. Man apmācības vislabāk sokas kursos ar sakarīgu skolotāju un praktiskajiem darbiem. Varbūt kādam ir ieteikumi, kas man varētu noderēt?
Vakar ekselis uz pusstundu uzkārās pašā nepiemērotākajā brīdī - uz pusstundu no tās pusotras stundas, kuras laikā man vajadzēja dabūt datus.
5 comments|post comment

[02 Dec 2019|11:05am]

missalise
Viens no šoferiem, ar kuriem es no rīta braucu uz darbu, izskatās gluži kā Marlons Brando filmā "Krusttēvs".
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]