Mar. 14th, 2023 @ 03:52 pm (no subject)
Ceru, ka palikšu dzīva. :( Iedzēru Ibustāru, lai neizvemtu antibiotikas. Šoreiz ir smagais gadījums.
About this Entry