Feb. 28th, 2023 @ 12:25 am (no subject)
Man šausmīgi pietrūkst kāda, ar ko parunāt.
About this Entry