Jan. 19th, 2023 @ 09:14 pm (no subject)
Rīt tas koncerts Rokkafejnīcā.
Nervozēju, protams. :(
About this Entry