Jan. 16th, 2023 @ 11:53 am (no subject)
Izrādās, ka tas darbs, par kuru es domāju, ka tur nu gan būs jāiespringst, jo es nesapratu, no kura gala tam ķerties klāt, nodots man izpildei kļūdas pēc. :) Paliek darbiņi, kuri ir jādara, bet nu kuri vismaz ir par manu tēmu. Tas arī labi.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.