Jan. 2nd, 2023 @ 08:52 pm (no subject)
Spēlēju basģitāru un dziedu savas dziesmas. Tas ir ļoti grūti, jo tam, ko spēlēju, ir galīgi atšķirīga melodija un ritmiskais zīmējums no tā, ko spēlēju. Līst lietus. Jūtos samērā vientuļa. Bet nu laikam tas pie lietas piederas. Gribētos satikt kādu garīdznieku, kas patiešām tic Dievam. Parunāt par dzīvi. Man ir sajūta, ka es nekur īsti neiederos.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.