Nov. 17th, 2022 @ 10:20 am (no subject)
Viens gan labums no tā, ka iepriekš korī bija ļoti sarežgīts un samērā nesaprotams repertuārs, kur lielākoties nebija nojaušams, vai dziedi pareizi, jo tur viss bija sekundās, atšķirīgos ritmiskos zīmējumos.

Pēc tā repertuāra jaunās dziesmas liekas tik vienkāršas un patīkamas. :D Mums paredzēts Ziemassvētku koncerts 4.12.2022. plkst. 16. koncertzālē AVE Sol. Varētu būt pat tīri glīts, ja nu kādu interesē.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.