Oct. 19th, 2022 @ 02:17 pm (no subject)
Un liels, liels, liels, paldies visiem, kas balsoja par mani iepriekšējā nedēļā. Tāpēc man izdevās noturēties uz vēl vienu nedēļu šajā topā un manu dziesmu izdizrēja vairāk cilvēku. Liels, liels paldies Jums. :) :) :)
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.