Oct. 16th, 2022 @ 05:59 pm (no subject)
Mēģinu rakstīt pasaku, bet nu galīgi nerakstās. Nespēju izdomāt, kā Marsēzelis un Muris varētu piedabūt kaimiņos dzīvojošo Rožbalss kungu pazust no sava balkona, lai draugi kopā varētu beidzot noķert Persaciņu - tievu šuneli, kas katru vakaru zog kaķu konservus no Mura bļodiņas. Tā kā noķeršana ir paredzēta ar Marsēzeļa no viņa planētas līdzi paņemtās tehnoloģijas - levitācijas - palīdzību, tad liecinieki ir ļoti nevēlami, jo Marsēzelis uz zemes uzdodas par parastu suni.

Ehhhh. Kā rakstnieki piedabū sevi rakstīt, kad nerakstās? Iepriekšējo reizi, kad nerakstījās, es "ārdīju" laukā līdz tai vietai, kur sižeta līnija sāka nerakstīties un tad turpināju no tās.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.