Apr. 25th, 2022 @ 04:31 pm (no subject)
Izskatās, ka tie foto rediģēšanas kursi pieaugošo tālmācībās manā gadījumā būs izrādījušies nelietderīgi. :( Vienkārši secinu.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.