Apr. 20th, 2022 @ 09:52 am (no subject)
Runājot par Arestoviču - man ļoti patīk šī parodija par viņu. :D Tas džeks pat vizuāli mazliet līdzīgs. Un runasveids riktīgi labi nokopēts. :D

https://www.youtube.com/watch?v=IWPj89cUIu0
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.