Apr. 19th, 2022 @ 08:58 am (no subject)
Varbūt varat ieteikt man kādu, kas saprotamā valodā stāsta par Latvijas ekonomiku? Kad es skatījos Dožģ vai arī klausījos rīta raidījumu Eho Moskvi, tur vienmēr raidījumos par tēmām, kas skāra ekonomiku, vienmēr pieacināja kādu ekonomistu, lai tas sniegtu savu skaidrojumu. Būtu priecīga atrast ekvivalentu Dmitrijam Potapenko Latvijā.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.