Mar. 4th, 2022 @ 08:52 am (no subject)
Uz laiku no nobloķēja mani instagrams, jo es armijnieku ierakstos komentārā jautāju, vai viņi zina, ka viņējie naktī atomelektrostanciju bombardējuši. Atnāca ziņa, kurā mani nosauca par kuci. Aizrakstīju kolēģei - viņa atbild, ka īpaßi ar viņiem nekomunicē, tāpēc nezina.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.