May. 29th, 2020 @ 08:45 am (no subject)
Nezinu, vai tas bija no "Spiediena", bet pēc ilgiem laikiem izdevās atkal izdomāt kaut kādu nebūt muzikālu līniju. Es nemāku tā - piesēsties pie ģitāras vai arī pie klavierēm un tad piespiest sevi uzradīt kaut ko. :( Nu, nesanāk man tā. Esmu mēģinājusi, bet rezultāts tad sanāk ne šāds, ne tāds. Nedzīvs. Cita lieta - ja ir emocijas, ja tevī sāk skanēt kāda frāze. Parsti jau dziesmas man sākas ar vienu frāzi. Tagad, protams, ir forši, ka ir telefoni, kur tās savas idejas var momentā piefiksēt. Kādreiz jau tā nebija, tad nācās vai nu atlikušo ceļu uz mājām dungot to meldiņu, lai neaizmirstu. Vai arī - vismaz uz kādas lapiņas uzrakstīt dažus vārdus un cerēt, ka tad, kad tos izlasīsi atkal, melodija atausīs atmiņā.

Vienas radošās aktivitātes rada iedvesmu citām radošām aktivitātēm. Un tad, ja kādā no tām nekas neraisās, pamainīt to uz kādu citu, lai pēc tam atgrieztos pie tās ar svaigu skatu.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.