May. 27th, 2020 @ 09:18 am (no subject)
Vakar lasīju rakstu par sievieti, kurai ir pilnīga autobiogrāfiskā atmiņa. Viņa spēj atcerēties visu, kas ar viņu noticis- pat savu piedzimšanas brīdi. Tik traki ar mani nav, lai gan man ir diezgan daudz atmiņu par laiku, kad es vēl tā īsti nepratu runāt. Lietas, smaržas, vietas - tās arī atsauc atmiņā notikumus.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.