Apr. 6th, 2020 @ 09:10 am (no subject)
About this Entry
(no subject)
Man derēja izlasīt tā dizainera tekstus, lai saprastu, cik neforši no malas izklausās mani pašas kategoriskie teksti, tāpēc šajā gadījumā teikšu tā - dzīvoklis ir tīrs un kārtīgs, bet tīri dizainiski ir lietas, kuras konkrēti man šeit ne pārāk patīk. :) Galvenais, ka tīrs un kārtīgs. Bet pārējais lai ir dzīvokļa iemītnieku ziņā.
[info]missalise replied to
on April 6th, 2020 at 09:39 am
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.