Apr. 6th, 2020 @ 09:10 am (no subject)
About this Entry
(no subject)
Nē, neesmu ko tādu piefiksējusi. Varbūt uz tumšākām virsmām to vairāk jūt, bet man ir gaišā krēmkrāsā. Ā, man jau ir arī rokturīši skapīšiem. Modernajiem skapīšiem mēdz būt tā sistēma, ka durtiņas var atvērt, tās piespiežot. Bet es sapratu, ka man tas nederēs, jo es mēdzu aizmirst, ka man no skapīša jāizņem eļļa jau tad, kad man panna ir uz uguns un rokas noķēpātas ar kotlešu masu. Rokturīšus tomēr vieglāk regulāri notīrīt, nevis tīrīt visas skapīšu virsmas.
[info]missalise replied to
on April 6th, 2020 at 09:27 am
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.