Aug. 2nd, 2019 @ 08:28 am (no subject)
Kad es iepriekš ceļoju, es vienmēr kā suvenīru nopirku sev magnētiņu no vietām, kurās esmu pabijusi, tā nu man ir iekrājusies tāda neliela kaudzīte - no Venēcijas, Dienvidāfrikas, Svazilendas, Berlīnes, Lisabonas, Seviļas, Gibraltāras, Lietuvas, Romas, Parīzes, Helsinkiem, Gdaņskas un Londonas. Līdz šim man magnētiņi bija uz ledusskapja malējās sienas un tur organiski iederējās. Bet tagad - kopš pārvākšanās - sānu siena vairs nav pieejama, bet uz ledussapja durvīm tie nav forši. Tad nu es izdomāju, ka turpmāk es no ceļojumiem vedīšu nevis magnētiņus, bet kādu skaistu kartīti (ne obligāti skatu karti) - un otrā pusē uzrakstīšu spilgtākās emocijas no ceļojuma. Tā nu es esmu sākusi šo jauno tradīciju ar Dāniju. :)
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.