May. 21st, 2019 @ 06:48 pm (no subject)
Reizēm es būtu priecīga, ja man tuvie cilvēki rakstītu dienasgrāmatu. Un cik tomēr ir neforši, ja cilvēks dzīvo viens. Nevaru šodien brāli sazvanīt un tas man nepatīk.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.