May. 14th, 2019 @ 08:20 am (no subject)
Mani mazliet mulsina tas, ka iepriekšējās teritoriālās reformas laikā bija tik daudz viedokļu par to, ka nevajadzēja to reformu uzsākt, vajadzēja atstāt vecos rajonus. Tagad plosās, ka Pūce slikts, ka grib pa lielam atjaunot to, kā bija iepriekš. Brīžiem gribas pateikt - opreģeļiķes, ģevuška.

Un tajā pašā laikā SS.com ir tautas lietotais Latvijas reģionālais iedalījums - nekustamo īpašumu sadaļā.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.