Krišs - KKK jeb Konstantīna Karuļa konference [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

KKK jeb Konstantīna Karuļa konference [Feb. 9th, 2015|01:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pirms pusgada daži freidlistes iemītnieki nejauši pieminēja "Karulis telefonā" (ar to faktiski domājot Konstantīna Karuļa "Latviešu etimoloģijas vārdnīcu" PDF formātā).

Atļaujiet atgādināt, rītdien notiek K. Karulim veltīta konference. Minēts nav, bet šķiet, ka bezmaksas un pieejama jebkuram. LU Akadēmiskā bibliotēka Rūpniecības ielā 10.

LinkLeave a comment