Krišs - Par bibliogrāfisko atsauču veidošanu [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Par bibliogrāfisko atsauču veidošanu [Apr. 15th, 2009|09:20 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Ātrā lejuplāde: “LU Noslēguma darbu” bibliogrāfijas stila fails (Jāņem ar “Save link as…”)

Šoreiz neliels stāsts studentiem, kam šogad jāraksta bakalaura darbs, kā arī citiem, kam vajadzīgs rakstīt tekstu ar bibliogrāfiskām atsaucēm uz informācijas avotiem.

Lasīt visu tekstu …

Link