Krišs - Klišeja?? [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Klišeja?? [Feb. 17th, 2009|10:06 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Rakājoties pa veciem failiem, nejauši atradās šāds te brīnums ar nosaukumu “Klišeja” (jau uzkopēts uz servera un aizmirsts).

Acīmredzot, pirms kādiem gadiem radīts, acīmredzot aizmirsts.

[[Vēlāk turpinot]] Atradās vēl arī šāds te rakstiņš par sēni

[[Vēl vēlāk turpinot]] Atradās vēl arī šāda animācija par dzīves bezjēdzību. Atceros, ka to noteikti taisīju, lai Martam pierādītu, ka Flash nav vienīgais veids, kā tīmeklī var veidot animācijas.

Link