Krišs - Aizņemta cilvēka mantra [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aizņemta cilvēka mantra [Mar. 3rd, 2008|11:28 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pārpublicēts no BlogBlodziņš. Vari droši komentēt tur.

Fonā* dzimu,

Fonā augu,

Fonā muti nomazgāj`

* fonā - darba veids, kad tas tiek veikts kā blakuslieta citam, svarīgākam darbam

Link