Krišs - Nekādu do-it-yourself [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nekādu do-it-yourself [Nov. 28th, 2007|10:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pārpublicēts no BlogBlodziņa. Vari droši komentēt tur.

Skumji, bet mūsdienās gandrīz katrs praktiskais ieteikums sākas ar “nopērc …”

Link