([info]methodrone) wrote on March 9th, 2018 at 10:47 pm
Mums pašiem no sevis ir bail. Un es domāju citi cilvēki to intuitīvi jūt.

Ar dažreiz pietiek un ir veselīgi, vispār nekad vai pārāk bieži nāk par skādi, manuprāt.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: