mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 14th, 2010|03:25 pm

mazaa_mija
biju infekciju slimnīcā ar visu ērci burciņā, bet laipnā dakterīte teica, lai lieki naudu netērēju un nesu vien viņu prom, imoglobīna viņiem tāpat nav, un ja kas, lai sauc ātros. Ierāmēšu savu ērci un pielikšu pie sienas, lai rotājas
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: