mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 18th, 2008|01:27 am

mazaa_mija
bet ja atradīšu tad gan plasīšos itāļu (Italo Calvino) gudrinieka spriedelējumus – Six Memos for the Next Millennium – par to kādai jābūt mākslai nākamajā milleniummā, kur galvenās vērtības ir:
Lightness – atmet rituālus un padari to visu vieglāku
Quickness – atmet detaļas, tās var atrast internetā
Exactitude – nenovirzies no tēmas
Visibility...
Multiplicity...
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: