mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 17th, 2008|08:36 pm

mazaa_mija
oj, nu māju (pagaidu vai jaunu?) esam vismaz atraduši! tas jau arī ir daudz!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: