mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 17th, 2008|07:21 pm

mazaa_mija
man sākās brīvlaiks, bet esmu tā pārgurusi ka negribas ne internetu, ne lasīt grāmatu, vai skatīties filmu
moška jāpastrādā
ritms tāds iegājies
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: