mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 1st, 2008|09:25 pm

mazaa_mija
esmu kā ēzelis ar vienu uzkačātu spārnu, kuram ar steigu jāmācās peldēt, ja nu iepūš kanālā
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: