mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 21st, 2008|03:13 pm

mazaa_mija
man ir tāds sagurums ķermenī, ka vai nezinu, vajadzētu kaut ko sākt darīt, bet varbūt labāk atlikt uz rītu
ja vari ko atlikt atliec bez šaubīšanās
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: