mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 21st, 2008|01:55 pm

mazaa_mija
pēc brīvdienām kā vienmēr vajag pāris brivas dienas, lai atpūstos.
pozitivus man pagāja gatavojot Tažinus un barojot cilvēkus, tas bija labāk nekā klausīties tais grupās
tā popsa mani nepavelk
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: