mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 18th, 2020|07:58 pm

mazaa_mija
jā, neidomājos, būtu stundu ātrāk pateikusi, uztaisītu pēdējo porciju bez...
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: