mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 3rd, 2015|10:20 pm

mazaa_mija
Šodien piespiedu kārtā izgāju no mājas, ietrāpiju divos pasākumos, kas bija pārbāzti, bet kvalitāte zemāka par zemi, nenormāli sacepos atnācu mājās taisu savas Zsv olīves māsas pasūtījumā un klausos diskusiju tobisš traktātus par Laruell Black Universe, cik vientuļi ir justies tuksnesī, kaut hermīti nav nekādi vientuļnieki
Dirsā šitā pilsēta
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: