mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 3rd, 2015|01:43 am

mazaa_mija
Liepāja tomēr ir tik lieliska, jebkurā garstāvoklī un gadalaikā pat sastop šeit kādu holandieti

Posted via Journaler.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: