mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 25th, 2015|12:07 am

mazaa_mija
man jāņu haighlits ir ka redzēju upītē melno stārķi divreiz, bet viņš ir tik tramīgs un elegants, ka momentā mani pamanījis laidās lapās
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: