mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 16th, 2015|11:19 pm

mazaa_mija
nu tā, visi cibas veģetārieši aizver acis un aizgriežas, mēs nogājām vicītes hotelī uz vakariņām, jo nebij spēka nekur vilkties un es pasūtīju debešķīgu roņa steiku, nekad mūžā nebiju iedomājusies, ka ronis var būt tik garšīgs. visas šitās jocīgās lietas man patīk pagaršot tikai zemēs, kur tas pieder pie lietas un ir vietējo ēdienkartē gadsimtiem
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: