mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 2nd, 2015|12:59 am

mazaa_mija
Tur ir vasara +12-15, nekur tālu jau esnebridīšu kkādā ledājā, tas ir tik daudz cik nodrošināties, ja izejam no pilsēteles uz kalnu takas
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: