mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 6th, 2015|11:06 pm

mazaa_mija
esmu noslīkusi papīros, bet vēl mazliet un atvars mani ieraus dzelmē, tad gan man būs jāspirinās ārā
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: