mazaa_mija - February 12th, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 12th, 2021

[Feb. 12th, 2021|08:42 pm]
šonakt sapnī mani Ņujorkā apzaga divreiz – mēs atradāmies tādā kā starptelpā pie viaduktiem uz koka dēlīšu platformas un NY varēja apskatīt stikla bumbā kā Si-fi doķeni, uz visām pusēm bija vai nu tikai tuneļi vai tilti, kad pateicu workšopa proj.vad. ka man nozaga somu atbilde bija: aizmisrsti nekad vairs neredzēsi, es atradu savu somu, bet nu jau padilušais maciņs somā atrādās pilnīgi tukšs, pat neviena nordriskāta papīra gabaliņa, kkā ļoti par to nesatraucos kaut ilgi blenzu un aizgāju pasūtīt slaveno NY hotdogu neiedomājoties, ka man nav ko samaksāt, hotdogu nepagaršojusi pamodos, ceru ka tas uz labu
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | February 12th, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]