mazaa_mija - November 14th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2019

Gdaņska 2 [Nov. 14th, 2019|09:06 pm]
Es mirstu no garlaicības, it sevišķi naktīs, kas iestājas 4 vakarā, te nekas nenotiek, vienīgā restaurācija veras ciet 6, mājās ir kkāda sūda indukcija ar 2 riņķiem un normālu ēdienu tur uztaisīt nevar, ārā iet tumsā neiesaka, jo slikts rajons, varot atrauties, it sevišķi, ja redz ka ārzemnieki, tāpat jau visi aizdomīgi lūr arī pāris dienas gaišajās stundās, studijas telpu moška iedos nākamnedēļ, padarīt īsti neko nevar, nu te kko konceptualizējam, bet līdz darīšanai īsti netiekam, jo bļin, nevaru atrast lab., kas man varētu attīstīt filmas, šodien pat aiztriecāmies uz Gdiņu, bet arī tur nekā, tāpēc sagājām tūristā un vazājāmies pa ostmalu, jo spīdēja saule, ko te vēl darīt? internets ir garlaicīgs, filmas garlaicīgas, grāmatas garlaicīgas, tumsa un iznīcība, pat ciba karas, ka jāraksta 2x
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]