mazaa_mija - April 15th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 15th, 2018

[Apr. 15th, 2018|01:28 am]
vakar iestājs tāds pagurums, ka gribēju šodien izslēgt telefonu un ne ar vienu nerunāt, bet kkā pamodos un par to aizmirsu, un izvērtās ārkārtīgi skaista diena vispirms mēs meklējām vietu kur saulītē piesēst un lai dod ēst un var parunāt par lietu un pēc tam es meklēju vietu kur iet satikties ar principā nezināmu cilvēku, ko biju garāmejot satikusi, lai nosvinētu dz.d. kas izvērtās brīnišķīgā sarunā un mājās nākot likās tiešām ka ir vasaras nakts, jo nesala
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 15th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]