mazaa_mija - December 31st, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 31st, 2015

kaza kāpa debesīs [Dec. 31st, 2015|08:21 pm]
nu viss atkorķēju brutu, jo vairs nav spēka strādāt, atstāšu to visu mērkaķim. Šitais gads laikam ir bijis visssliktākais, ko vien atceros, nekas nenotika pēc plāna, divi galvenie highlighti ir ka netiku uz marfu un netiku cietumā un kā pēdējais punkts mums pārliek lidojumu uz siltajām zemēm (būs jāsagaida j.g. šeit), pārējā laikā izlikos, ka viss ir zaibis un tēloju šarmējošu optimismu, kaut negulētajās naktīs slīku bespēcības depresijā. Vienīgais, kas nostrādāja bija blond (mega paldies) zvīņas. Nauda bija, bet laimes nekādas. arī radošā ziņā pilnīgi pa nullēm (izlikšanās neskaitās) un to vēl paspilktināja iepriekšējās epopejas, kas saucas nekad nesāc strādāt kopā ar cilvēkiem, ja nav pārliecības vai arī tas ir baigais piķis, lai beigās var atpirkties.
ceru uz mērkaķi, kaut gan te viss pēdējās dienās ir iegriezies tādā vulkānā, ka nezinu, kur rīts kur vakars, viss mūsu plāns ir izgāzies, tagad meklēju pa ledusskapi, ko uzmeistarot vakariņās, un man sanāca no tā, kas ir palicis pāri, Thai salāti un turku koftas, ko mums vajadzēja dabūt onlainā ne oflainā.
viss, tagad jau vairs nekur nesprukt
novēlu visiem daudz laimes jaunajā!
priekā
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 31st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]