mazaa_mija - November 16th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 16th, 2015

Paris [Nov. 16th, 2015|04:23 pm]
Oh! Beidzot man ir tādas pohas, kas pat vēl laikam nav sākušās! Tas nozīmē tikai vienu- ka satikos beidzot ar Martinu! Pamodos 3 min pirms man vajadzēja tikties ar savu galeristu, kas jau bija postponed par pusstundu! Aizskrēju uz bāru, pirmkārt iemetu degošu cigareti viņa somā pēc tam ielēju ūdeni, karoč uzvedos pēc pilnas programmas, tagad kratos uz lidostu, bet vienīgā doma ir ka gribas iedzert vēl, un vēlams protams šampi! Au revouir Paris!
P.s tik tukšu Charlu de goaullu neesmu redzējusi

Posted via Journaler.
linkpost comment

Montreuil [Nov. 16th, 2015|04:54 pm]
Un vēl protams tas ka sestdienas naktī blakus ielā, kur dzīvoju policija arestēja kkādus cilvēkus un atrada mašīnu, kas bija saistīta ar notikumiem Parīzē, un tas viss ir just around the corner..

Posted via Journaler.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 16th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]