mazaa_mija - September 23rd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2015

[Sep. 23rd, 2015|03:56 am]
sēžu portugālē kkāda kalna galā, pagrabā un šifrēju intervijas, kas ir pilnīgs sviests – no question no answer! no manas mīļās amsterdamas man sāp pus seja un galva, jo laikam kkāds nervs iekaisis vai apsaldēdēts, vakar naktī atbraucu neko neredzēju, šodien nosēdēju visu dienu apsriežot projektus, tikai tik daudz ka pusdienās jānoiet no kalna mazliet, kur servē vino verdi un ir ne pārāk pazīstami ar veģetārisma konceptu, vakarinās zāle bija pilna ar penžiem, kas knapi kust, es nezinu vai šis ir kkāds slavens spā kurorts, kur sildīt kaulus, jo vienīgais, kas mani interesē, ir kā uzturēt slimo galvas pusi siltumā, bet pagrabā saulīte neiespīd, rīt mūs noraus no kalna lejā un iemetīs kārtējā festivālā
linkpost comment

[Sep. 23rd, 2015|10:18 pm]
Nobraucām no Bom jesus uz bragu, pirmkārt esmu nobukojusi vietu no rītdienas, 5 min atrisinu jautājumu par gultas vietu un skrienam fig viņu zin kur noķert autobusu uz kkādu klosteri, kur ir festivāla atklāšana, vieta ir brīnišķīga, publika ir 2 autobusi, viens ir pilns ar uzvalkiem un augstpapēžu kurpēm, tad organizatori pačukst ka runas būs portugāliski un mēs aizlaižamies uz dārzu dzert vīnu, tā laikam ir dīvainākā festivāla atklāšana kādā esmu bijusi, tad autobus mūs atved atpakaļ un ejam meklēt restorānu, norvēģis paziņo ka zin kur iet, un mēs atjēdzamies hipsteru burgeru vietā, kur nav pat normāla vīna

Posted via Journaler.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]